Kovový odpadkový kôš pedálový


Výrobky >> Kovový odpadkový kôš pedálový

01-022
Ø 170 X 253 ↕
3 L
Nehrdzavejúca oceľ
Zrkadlový
10.97 € + DPH / kus
(13.93 € / kus)
01-1145
Ø 170 X 253 ↕
3 L
Nehrdzavejúca oceľ
Požadovaný RAL podľa farby
23.23 € + DPH / kus
(29.50 € / kus)
01-024
Ø 200 X 273 ↕
5 L
Nehrdzavejúca oceľ
Zrkadlový
13.55 € + DPH / kus
(17.21 € / kus)
01-1146
Ø 200 X 273 ↕
5 L
Nehrdzavejúca oceľ
Požadovaný RAL podľa farby
27.42 € + DPH / kus
(34.82 € / kus)
01-083
Ø 250 X 390 ↕
12 L
Nehrdzavejúca oceľ
Zrkadlový
25.48 € + DPH / kus
(32.36 € / kus)
01-1147
Ø 250 X 390 ↕
12 L
Nehrdzavejúca oceľ
Požadovaný RAL podľa farby
46.13 € + DPH / kus
(58.59 € / kus)
01-088
Ø 292 X 450 ↕
20 L
Nehrdzavejúca oceľ
Zrkadlový
33.55 € + DPH / kus
(42.61 € / kus)
01-1148
Ø 292 X 450 ↕
20 L
Nehrdzavejúca oceľ
Požadovaný RAL podľa farby
60.97 € + DPH / kus
(77.43 € / kus)
01-093
Ø 290 X 640 ↕
30 L
Nehrdzavejúca oceľ
Zrkadlový
55.48 € + DPH / kus
(70.46 € / kus)
01-1149
Ø 290 X 638 ↕
30 L
Nehrdzavejúca oceľ
Požadovaný RAL podľa farby
87.74 € + DPH / kus
(111.43 € / kus)
01-462
Ø 310 X 490 ↕
30 L
Nehrdzavejúca oceľ
Brúsený
332.00 € + DPH / kus
(421.64 € / kus)
01-033
Ø 310 X 740 ↕
50 L
Nehrdzavejúca oceľ
Brúsený
387.00 € + DPH / kus
(491.49 € / kus)
01-032
Ø 400 X 490 ↕
50 L
Nehrdzavejúca oceľ
Brúsený
419.00 € + DPH / kus
(532.13 € / kus)
01-095
Ø 400 X 740 ↕
80 L
Nehrdzavejúca oceľ
Brúsený
510.00 € + DPH / kus
(647.70 € / kus)
01-424
Ø 400 X 900 ↕
100 L
Nehrdzavejúca oceľ
Brúsený
574.00 € + DPH / kus
(728.98 € / kus)
01-779
Ø 460 X 950 ↕
120 L
Nehrdzavejúca oceľ
152.00 € + DPH / kus
(193.04 € / kus)
01-780
Ø 460 X 950 ↕
120 L
Nehrdzavejúca oceľ
167.00 € + DPH / kus
(212.09 € / kus)


Pedálový odpadkový kôš kovový Kovový smetný kôš pedálový Pedálový smetný kôš kovový Kovový popolnica pedálový Pedálový popolnica kovový Kovový smetná nádoba pedálový Pedálový smetná nádoba kovový Kovový nádoba na smeti pedálový Pedálový nádoba na smeti kovový Kovový nádoba na odpad pedálový Pedálový nádoba na odpad kovový Kovový odpadová nádoba pedálový Pedálový odpadová nádoba kovový Kovový kôš na odpad pedálový Pedálový kôš na odpad kovový Kovový kôš na smeti pedálový Pedálový kôš na smeti kovový Kovový kôš na odpadky pedálový Pedálový kôš na odpadky kovový Kovový odpadkové koše pedálový Pedálový odpadkové koše kovový Kovový smetné koše pedálový Pedálový smetné koše kovový Kovový popolnice pedálový Pedálový popolnice kovový Kovový smetné nádoby pedálový Pedálový smetné nádoby kovový Kovový nádoby na smeti pedálový Pedálový nádoby na smeti kovový Kovový nádoby na odpad pedálový Pedálový nádoby na odpad kovový Kovový odpadové nádoby pedálový Pedálový odpadové nádoby kovový Kovový koše na odpad pedálový Pedálový koše na odpad kovový Kovový koše na smeti pedálový Pedálový koše na smeti kovový Kovový koše na odpadky pedálový Pedálový koše na odpadky kovový Kovový odpadkový kôš s pedálom Kovový smetný kôš s pedálom Kovový popolnica s pedálom Kovový smetná nádoba s pedálom Kovový nádoba na smeti s pedálom Kovový nádoba na odpad s pedálom Kovový odpadová nádoba s pedálom Kovový kôš na odpad s pedálom Kovový kôš na smeti s pedálom Kovový kôš na odpadky s pedálom Kovový odpadkové koše s pedálom Kovový smetné koše s pedálom Kovový popolnice s pedálom Kovový smetné nádoby s pedálom Kovový nádoby na smeti s pedálom Kovový nádoby na odpad s pedálom Kovový odpadové nádoby s pedálom Kovový koše na odpad s pedálom Kovový koše na smeti s pedálom Kovový koše na odpadky s pedálom