Odpadkový kôš priehľadný


Výrobky >> Odpadkový kôš priehľadný

01-788
Ø 310 X 600 ↕
40 L
Plast, priehľadný, polykarbonátové
Požadovaný RAL podľa farby
118.00 € + DPH / kus
(149.86 € / kus)


Smetný kôš priehľadný Popolnica priehľadný Smetná nádoba priehľadný Nádoba na smeti priehľadný Nádoba na odpad priehľadný Odpadová nádoba priehľadný Kôš na odpad priehľadný Kôš na smeti priehľadný Kôš na odpadky priehľadný Odpadkové koše priehľadný Smetné koše priehľadný Popolnice priehľadný Smetné nádoby priehľadný Nádoby na smeti priehľadný Nádoby na odpad priehľadný Odpadové nádoby priehľadný Koše na odpad priehľadný Koše na smeti priehľadný Koše na odpadky priehľadný