Plast Odpadkový kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená

Číslo položky: 01-801red Plast Odpadkový kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená
430 X 390 X 680 ↕
50 L
Plast
sivá, Červená

Veľkosť: 43 cm x 39 cm x 68 cm,
otváracie veko
Materiál: Plast
Farba plášťa: sivá
Farba vrchnáka: Červená
na tříděný odpad, otváracie veko


Cena: 23.00 € +DPH / kus
29.21 (Hrubá cena: 29.21 € / kus )
kus  

Plast 80l nádoby na smeti 50 L sivá, Červená Plast 80l kôš na smeti 50 L sivá, Červená Plast Koše na smeti do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast 80l koše na smeti 50 L sivá, Červená Plast Odpadkový kôš do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský koše na odpadky triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadkový kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadové nádoby na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Kôš na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpadky s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpadky triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpadky triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Nádoba na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Nádoba na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový kôš na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový kôš na odpadky s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový kôš na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na odpadky s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoba na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoba na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoby na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoby na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadkové koše s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadová nádoba s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadové nádoby s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový popolnica s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový popolnice s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetná nádoba s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetné koše s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetné nádoby s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetný kôš s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Koše na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Nádoba na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadkové koše s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadová nádoba na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Odpadová nádoba s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadové nádoby s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Nádoba na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Odpadkové koše na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast 80l koše na odpadky 50 L sivá, Červená Plast Odpadkový kôš plastový 50 L sivá, Červená Plast Plastový kôš na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Plastový kôš na odpadky triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový kôš na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na odpadky triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoba na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoba na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoby na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Plastový nádoby na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadkové koše na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský kôš na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadkový kôš s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadová nádoba na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový odpadové nádoby na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový popolnica na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový popolnice na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetná nádoba na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetné koše na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetné nádoby na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový smetný kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Popolnica na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Popolnice na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetná nádoba na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetné koše na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetné nádoby na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetný kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Plastový kancelársky 50 L sivá, Červená Plast 80l smetné koše 50 L sivá, Červená Plast Kôš na smeti 80l 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský odpadkový kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetný kôš 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l odpadová nádoba 50 L sivá, Červená Plast Smetná nádoba s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast 80l odpadkový kôš 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na odpad plastový 50 L sivá, Červená Plast 80l nádoba na odpad 50 L sivá, Červená Plast Odpadkový kôš s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský smetné koše na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský nádoba na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na odpad s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Smetný kôš 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpad 80l 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský popolnica na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Odpadkové koše 80l 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpadky 80l 50 L sivá, Červená Plast Smetný kôš s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadové nádoby 80l 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský kôš na odpadky triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský smetný kôš na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Koše na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast 80l kôš na odpadky 50 L sivá, Červená Plast Kôš na smeti s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpadky 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l smetná nádoba 50 L sivá, Červená Plast 80l popolnice 50 L sivá, Červená Plast Smetná nádoba do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Smetné koše do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Smetná nádoba 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l popolnica 50 L sivá, Červená Plast Kôš na odpadky do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský nádoba na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Odpadová nádoba do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský odpadové nádoby na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Popolnice 80l 50 L sivá, Červená Plast Odpadová nádoba 80l 50 L sivá, Červená Plast Popolnica s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadové nádoby do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský kôš na odpad triedený 50 L sivá, Červená Plast Popolnice s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Odpadkový kôš 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na smeti do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Popolnice do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast 80l kôš na odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetné koše 80l 50 L sivá, Červená Plast Nádoba na odpad 80l 50 L sivá, Červená Plast Smetný kôš do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na odpad 80l 50 L sivá, Červená Plast Smetné nádoby 80l 50 L sivá, Červená Plast Smetné koše s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpadky s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Nádoby na smeti 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l odpadkové koše 50 L sivá, Červená Plast 80l odpadové nádoby 50 L sivá, Červená Plast Nádoba na smeti 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l nádoby na odpad 50 L sivá, Červená Plast Popolnica 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l smetné nádoby 50 L sivá, Červená Plast 80l nádoba na smeti 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpad 80l 50 L sivá, Červená Plast 80l koše na odpad 50 L sivá, Červená Plast 80l smetný kôš 50 L sivá, Červená Plast Koše na odpad do kuchyne 50 L sivá, Červená Plast Koše na smeti 80l 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský smetné nádoby na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Odpadkový kôš 80l 50 L sivá, Červená Plast Plastový koše na odpad 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský popolnice na triedený odpad 50 L sivá, Červená Plast Smetné nádoby s otočným vekom 50 L sivá, Červená Plast Kancelářský koše na smeti triedený odpad 50 L sivá, Červená Odpadkový kôš 50 l plast sivá, červená