betón Odpadkový kôš betónový 100+ L Červená

Číslo položky: 01-1140r betón Odpadkový kôš betónový 100+ L Červená
Ø 520 X 955 ↕
100+ L
betón
Červená

Materiál: betón + kovový
Priemer: 520 mm
Výška: 955 mm
Farba: Červená
Objem: 100+ L
vnútorná nádoba: pozinkovaná oceľ
220+ kg
odpadkový koš, smetný kôš, kôš na odpad, kôš na smeti, popolnica, smetná nádoba, nádoba na smeti, nádoba na odpad, odpadová nádoba, kôš na odpadky, s popolníkom, vonkajšie


Cena: 379.03 € +DPH / kus
481.368098449707 (Hrubá cena: 481.37 € / kus )
kus  

betón Vonkajší popolnice 100+ L Červená betón Betónový koše na odpad 100+ L Červená betón Betónový odpadové nádoby 100+ L Červená betón Vonkajší koše na odpad 100+ L Červená betón Nádoby na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón Koše na smeti s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový smetná nádoba s popolníkom 100+ L Červená betón Nádoby na odpad vonkajší 100+ L Červená betón Smetné koše vonkajší 100+ L Červená betón Betónový popolnice s popolníkom 100+ L Červená betón Odpadkové koše 120 L 100+ Červená betón Odpadkové koše betónový 100+ L Červená betón 120 L kôš na odpadky 100+ Červená betón 120 L kôš na smeti 100+ Červená betón 120 L nádoba na odpad 100+ Červená betón 120 L nádoby na smeti 100+ Červená betón 120 L koše na odpad 100+ Červená betón 120 L odpadová nádoba 100+ Červená betón 120 L odpadové nádoby 100+ Červená betón Odpadová nádoba 120 L 100+ Červená betón Odpadová nádoba betónový 100+ L Červená betón Odpadové nádoby 120 L 100+ Červená betón Odpadové nádoby betónový 100+ L Červená betón Popolnica 120 L 100+ Červená betón Popolnica betónový 100+ L Červená betón Popolnice 120 L 100+ Červená betón Popolnice betónový 100+ L Červená betón Smetná nádoba 120 L 100+ Červená betón Smetná nádoba betónový 100+ L Červená betón Smetné koše 120 L 100+ Červená betón Smetné koše betónový 100+ L Červená betón Smetné nádoby 120 L 100+ Červená betón Smetné nádoby betónový 100+ L Červená betón Smetný kôš 120 L 100+ Červená betón Betónový nádoby na smeti s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový kôš na smeti s popolníkom 100+ L Červená betón Koše na odpadky vonkajší 100+ L Červená betón Smetný kôš betónový 100+ L Červená betón Kôš na odpad vonkajší 100+ L Červená betón Kôš na odpadky vonkajší 100+ L Červená betón Kôš na smeti vonkajší 100+ L Červená betón Koše na odpad vonkajší 100+ L Červená betón Koše na smeti vonkajší 100+ L Červená betón Nádoba na odpad vonkajší 100+ L Červená betón Nádoba na smeti vonkajší 100+ L Červená betón Nádoby na smeti vonkajší 100+ L Červená betón Odpadkové koše vonkajší 100+ L Červená betón Betónový odpadkový kôš s popolníkom 100+ L Červená betón Odpadkový kôš s popolníkom 100+ L Červená betón Odpadkový kôš vonkajší 100+ L Červená betón Odpadová nádoba vonkajší 100+ L Červená betón Odpadové nádoby vonkajší 100+ L Červená betón Betónový koše na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový kôš na smeti 100+ L Červená betón Betónový kôš na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón Koše na odpadky 120 L 100+ Červená betón Popolnica vonkajší 100+ L Červená betón Popolnice vonkajší 100+ L Červená betón Smetná nádoba vonkajší 100+ L Červená betón Smetné nádoby vonkajší 100+ L Červená betón Smetný kôš vonkajší 100+ L Červená betón Vonkajší kôš na odpad 100+ L Červená betón Vonkajší kôš na odpadky 100+ L Červená betón Vonkajší kôš na smeti 100+ L Červená betón Vonkajší koše na odpadky 100+ L Červená betón Vonkajší koše na smeti 100+ L Červená betón Vonkajší nádoba na odpad 100+ L Červená betón Vonkajší nádoba na smeti 100+ L Červená betón Vonkajší nádoby na odpad 100+ L Červená betón Vonkajší nádoby na smeti 100+ L Červená betón Vonkajší odpadkové koše 100+ L Červená betón Vonkajší odpadkový kôš 100+ L Červená betón Vonkajší odpadová nádoba 100+ L Červená betón Vonkajší odpadové nádoby 100+ L Červená betón Vonkajší popolnica 100+ L Červená betón Vonkajší smetná nádoba 100+ L Červená betón Vonkajší smetné koše 100+ L Červená betón Vonkajší smetné nádoby 100+ L Červená betón Vonkajší smetný kôš 100+ L Červená betón Betónový kôš na odpadky 100+ L Červená betón 120 L koše na smeti 100+ Červená betón Betónový nádoba na smeti 100+ L Červená betón Nádoby na smeti 120 L 100+ Červená betón Betónový nádoba na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón 120 L smetný kôš 100+ Červená betón 120 L smetné nádoby 100+ Červená betón Betónový smetné nádoby 100+ L Červená betón Betónový kôš na odpad 100+ L Červená betón Betónový smetné nádoby s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový koše na smeti s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový odpadkové koše s popolníkom 100+ L Červená betón Kôš na smeti 120 L 100+ Červená betón Betónový odpadová nádoba s popolníkom 100+ L Červená betón Kôš na odpad 120 L 100+ Červená betón Betónový smetné koše s popolníkom 100+ L Červená betón Kôš na odpad betónový 100+ L Červená betón Kôš na odpadky s popolníkom 100+ L Červená betón 120 L odpadkové koše 100+ Červená betón Kôš na smeti betónový 100+ L Červená betón 120 L odpadkový kôš 100+ Červená betón 120 L kôš na odpad 100+ Červená betón Smetný kôš 100+ L Červená betón Betónový smetný kôš s popolníkom 100+ L Červená betón 120 L koše na odpadky 100+ Červená betón Popolnice s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový odpadové nádoby s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový popolnica 100+ L Červená betón 120 L smetné koše 100+ Červená betón Nádoba na odpad 120 L 100+ Červená betón Betónový smetné koše 100+ L Červená betón Nádoby na odpad 120 L 100+ Červená betón Betónový popolnice 100+ L Červená betón Odpadkový kôš 120 L 100+ Červená betón 120 L popolnica 100+ Červená betón 120 L smetná nádoba 100+ Červená betón Nádoba na smeti 120 L 100+ Červená betón 120 L nádoba na smeti 100+ Červená betón Kôš na odpadky 120 L 100+ Červená betón 120 L popolnice 100+ Červená betón 120 L nádoby na odpad 100+ Červená betón Koše na odpad 120 L 100+ Červená betón Koše na smeti 120 L 100+ Červená betón Betónový odpadkový kôš 100+ L Červená betón Betónový smetný kôš 100+ L Červená betón Betónový smetná nádoba 100+ L Červená betón Nádoba na smeti betónový 100+ L Červená betón Nádoba na odpad betónový 100+ L Červená betón Betónový nádoba na odpad 100+ L Červená betón Betónový odpadová nádoba 100+ L Červená betón Kôš na odpadky betónový 100+ L Červená betón Betónový odpadkové koše 100+ L Červená betón Nádoby na smeti betónový 100+ L Červená betón Betónový nádoby na smeti 100+ L Červená betón Nádoby na odpad betónový 100+ L Červená betón Betónový nádoby na odpad 100+ L Červená betón Koše na odpad betónový 100+ L Červená betón Koše na smeti betónový 100+ L Červená betón Betónový koše na smeti 100+ L Červená betón Koše na odpadky betónový 100+ L Červená betón Betónový koše na odpadky 100+ L Červená betón Kombinovaný popolník 100+ L Červená betón Nádoba na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový nádoba na smeti s popolníkom 100+ L Červená betón Kôš na smeti s popolníkom 100+ L Červená betón Koše na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón Kôš na odpad s popolníkom 100+ L Červená betón Odpadkové koše s popolníkom 100+ L Červená betón Popolnica s popolníkom 100+ L Červená betón Smetná nádoba s popolníkom 100+ L Červená betón Betónový popolnica s popolníkom 100+ L Červená Odpadkový kôš 100+ l betón červená